I Systemy Zintegrowane

 

I System ISSE

System montażu ISSE pozwala na montaż paneli fotowoltaicznych bezpośrednio do konstrukcji dachu z pominięciem jego pokrycia.

Szczególnie nadaje się do nowych konstrukcji i podczas renowacji dachów.

Dzięki systemowi mocowania Intersole moduły fotowoltaiczne i leżące pod nimi panele HDPE zastępują okładzinę dachu. Eliminuje to koszt wymaganego w inny sposób pokrycia dachowego.